Kontakt

Ni når mig lättast via e-post eller Facebook


Adress

Linda Assergård      

Hultås Valdalsslätt 1

50496 Bredared                                      

Telefonnummer:
0738-260428                                             

E-post:
linda_assegard@hotmail.com

Skype:
Skype.kontakt

Följ mig:
Facebook